خط اعتباری

در راستای توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان، صندوق شریف با همکاری بانک توسعه و صادرات به شرکت‌های دانش بنیان تسهیلات حمایتی اعطا می‌نماید.

جهت اخذ تسهیلات، متقاضی می‌بایست درخواست خود شامل مبلغ، نوع (سرمایه ثابت یا سرمایه در گردش) و خلاصه‌ای از نحوه هزینه‌کرد را به صورت مکتوب و طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل صندوق، ارسال می‌نماید. واحد ارزیابی صندوق پس از بررسی درخواست و طرح آن در کمیته فنی و سپس کمیته مشترک، مصوبه اعتباری را به متقاضی اعلام می‌نماید. مدت زمان بررسی واحد ارزیابی وابسته به مدت زمان و نحوه ارسال اطلاعات توسط متقاضی بوده و نرخ سود برابر نرخ ترجیحی می‌باشد.

 

  • وثیقه ملکی به عنوان ضمانت در فرآیند پرداخت تسهیلات مصوب شده از اولویت بالایی برخوردار است.
  • برای دریافت این تسهیلات، نیاز به هیچگونه ودیعه‌ای نزد صندوق و یا بانک توسعه صادرات نمی‌باشد.

 

فرم‌های مورد نیاز در مرحله ارزیابی :