بورس

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، نقش مهمی در جذب پس اندازها و منابع مالی کوچک مردم و تخصیص آن‌ها در جهت تامین مالی طرح‌های بزرگ اقتصادی دارد و عمده‌ترین دلیل تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و یا تأسیس شرکت سهامی عام در بازار سرمایه، استفاده از این بازار و مزایای آن می‌باشد. صندوق شریف با همکاری شرکت تأمین‌سرمایه آرمان، رسالت خود می‌بیند نسبت به ارائه خدمات مشاوره به مشتریان خود در خصوص اجرای فرآیند عملیاتی تأسیس و همچنین فرآیند تبدیل شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی‌خاص به عام و اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی ذیربط اقدام نماید.