آدرس : تهران خيابان آزادي - خيابان حبيب الهي - خيابان شهيدقاسمي - نبش بن بست پیام آزادی - مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف(پلاک 37) - طبقه 3 - واحد 12
تلفن : 61975300 الي 304
فکس : 61975305

مدیر ارزیابی و نظارت 61975306 امور سرمایه گذاری ریسک پذیر 61975317
امور ارزیابی و نظارت 61975308-12-13 امور لیزینگ و ضمانت نامه 61975361
امور اداری و وصول مطالبات 61975354 امور مالی 61975350

Central Office Address : Bime town - Tehran - Iran
Phone Number : 12345678 , 12345678 - 021
Fax : 12345678 - 021
Email Address : info@sharifvc.ir
Website : www.sharifvc.ir