سرمایه گذاری ریسک پذیر

ما جستجو، ارزیابی و انتخاب کسب و کارهای نوپا را جهت همکاری در راهبری وظیفه اصلی خود می‌دانیم. چنانچه شما از آن دسته از افرادی هستید که به واسطه خلاقیت، هوشمندی و پشتکار خود توانسته‌اید کسب‌وکار نوپای خود را به مرحله VC (بعد از فروش اولیه و آماده برای جهش مناسب) برسانید، می توانید صندوق شریف را به عنوان یکی از همراهان خود در نظر بگیرید. ما پس از بررسی طرح شما و اطمینان از توانایی خود در راهبری و ایجاد ارزش افزایی در آن، در کنار شما خواهیم بود.

مراحل همراهی به شرح زیر خواهد بود :

  • آشنایی اولیه: معرفی کلیت ایده و از آن مهمتر اعضای تیم و توانایی‌های آن

  • آشنایی کامل: پس از آشنایی اولیه، چنانچه ما و شما فضای حاکم بر طرح را برای همکاری مناسب تشخیص دادیم، وارد جزئیات طرح از دیدگاه‌های فنی، حقوقی، بازاریابی، کسب‌وکار، مالی و ... می‌شویم.

  • توسعه اولیه: پس از تائید نهایی طرح در هیات مدیره صندوق، مرحله اولیه توسعه فعالیت‌ها با توجه به توافقات صورت گرفته در مرحله آشنایی کامل آغاز می‌شود.

  • همکاری نهایی: در صورت دستیابی به اهداف تعیین شده برای مرحله توسعه اولیه، همکاری ادامه می‌یابد.

sharif :

sharif