زندگی بخشِ خلاقیت

ضمانت نامه و لیزینگ

سعی در کمک به بالندگی شرکت های دانش بنیان با استفاده از خدماتی مانند لیزینگ و ضمانت نامه

سرمایه گذاری ریسک پذیر

ارزیابی، مشارکت و راهبری کسب و کارهای خلاق از مرحله رشد تا بلوغ

تسهیلات

ارائه وام جهت راه اندازی، توسعه فعالیت و یا سرمایه در گردش شرکت‌های دانش بنیان