صندوق نوآوری و شکوفایی

متقاضی تسهیلات پس از أخذ تأییدیه دانش‌بنیان، از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به آدرس www.daneshbonyan.ir، درخواست خود را به صندوق نوآوری و شکوفایی به آدرس www.nsfund.ir اعلام می‌نماید و می‌تواند صندوق شریف را به عنوان کارگزار خود در درخواست معرفی نماید.